Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Obsah

Křest                                       Svátost křtu

Křtem, bránou ke svátostem, jsou lidé zbaveni hříchu, znovuzrozeni v děti Boží a nesmazatelným znamením připojeni ke Kristu a včleněni do církve. (Kán. 849 CIC).

Křest je první a základní svátost, která se v Kristově církvi uděluje. Bůh v ní přijímá člověka za své dítě. Člověk se stává křesťanem, dědicem Božího království a milovaným dítětem Božím. Bez přijetí křtu nemůže nikdo přijímat žádné jiné svátosti.

Ve křtu sv. Bůh odpouští člověku dědičný hřích (příp. i hříchy osobní, je-li člověk křtěn v dospělosti) a člověk se tak stává svatým. Křtem se tak člověku otevírá brána do nebe, Člověk ve křtu získává duchovní dary. Jsou to dary víry, naděje a lásky. Křest je vždycky rozhodnutím se pro víru a pro život z víry.

Křtem se včleňuje do církve katolické se všemi právy a povinnostmi, které k tomu patří. Proto se má křest uskutečnit v místní církvi, to znamená ve farnosti, ve které rodina žije a účastní se farního života.  Katolická církev může pokřtít jen na katolickou víru, tedy pokřtěný v katolické církvi je katolickým křesťanem se všemi právy a povinnostmi, které z toho vyplývají.

Křest malých dětí

  • O křest dítěte žádají rodiče (ne prarodiče).

Církev  může  křtít  malé děti  jen  tehdy,  jestliže  rodiče žijí životem víry.
Při křtu dítěte se rodiče zavazují k tomu, že dítě vychovají ve víře, a že jej budou vést slovem i příkladem svého života k tomu, aby žilo dle Božího zákona, proto je důležitá příprava  rodičů.  Katolický kněz může pokřtít dítě tehdy, je-li alespoň jeden z rodičů katolický křesťan a zaručil se za křesťanskou výchovu svého dítěte.

  • Ke křtu dítěte si rodiče vybírají kmotra, který dovršil 16 rok svého života, měl by být praktikující katolík tzn. musí být pokřtěn, biřmován, žije-li v manželství, tak církevně uzavřeném, a vede řádný křesťanský život.
  • Společně s rodiči se vyplňuje křestní zápis. K tomu je třeba přinést Rodný list dítěte Oddací list rodičů.
  • Pokud bydlištěm žadatelé spadají do jiné farnosti, tak  je třeba přinést i potvrzení svého faráře, že souhlasí se křtem v jiné farnosti.


Křest se zpravidla uděluje ve mši svaté, pokud tomu nebrání závažné důvody.

Ke křtu je třeba přinést dítě,  křestní roušku a křestní svíci. Křestní svíce se uchovává dítěti ke dni prvního svatého přijímání, kdy si ji při mši sv. znovu zapaluje.

  • Rodiče, kteří chtějí nechat pokřtít své dítě ať si osobně nebo na tel. č. 737 544 834   popř.  e-mailu: faranedakonice@ado.cz domluví s knězem datum schůzky.

Křest dospělých

je udělován na základě svobodného rozhodnutí dospělého člověka. Obvykle mu předchází období přípravy – tzv. katechumenát.  Katechumen si má v delším časovém období ujasňovat svůj záměr, prohlubovat ho pomocí katecheze, pomocí výkladů víry a vyučování. Kmotrem by měl být člověk splňující stejné požadavky jako při křtu dětí, tedy má to být člověk pokřtěný v římskokatolické církvi, také biřmovaný a svým příkladem má být katechumenovi oporou pro jeho duchovní život.

Poděkování za křest

Děkuji ti, nebeský Otče, že jsem se ve křtu narodil z vody a z Ducha Svatého k novému životu. Mohu se nazývat tvým dítětem, poněvadž tys mi daroval podíl na svém životě.
Děkuji ti, Ježíši Kriste, za tvou smrt a vzkříšení. Jsem k tobě připojen jako ratolest k vinnému kmeni. Jsem část tvého Těla, jsem přičleněn k svatému lidu, k chvále Otce.

Děkuji ti, Duchu Svatý, že do mého srdce vešla tvá láska. Ty žiješ ve mně a vedeš mě k životu oslavování Boha a služby bratřím.
Chci jednou obdržet se všemi svatými dědictví, které je připraveno těm, kdo Boha milují. Amen.