Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Dra

POŘAD BOHOSLUŽEB v Nedakonicích

v týdnu od 27. 11. do 4. 12. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužba

Ne

27. 11.

1. neděle adventní

Kostelany 10:30

10:00

Za živé a + farníky a dobrodince kostela a farnosti

Po

28. 11.

 

Kostelany 17:00

 

 

Út

29. 11.

 

 

6:20

Za naše děti a mládež

St

30. 11.

Svátek sv. Ondřeje, apoštola

16:45

Novéna k Panně Marii

Matce ustavičné pomoci

17:00

Za + Marii Knížovou, manžela, vnuka, živou a + rodinu

Čt

1. 12.

 

 

 

Kostelany 17:00

6:20

Za živé a + rodiny Matouškovu, Háblovu, Ševčíkovu a Kratochvílovu

19:00-20:00

Adorace Nejsvětější Svátosti oltářní

2. 12.

První pátek v měsíci

Kostelany 6:15

17:00

Za ctitele Božského Srdce Páně

So

3. 12.

Památka sv. Františka Xaverského, kněze

Kostelany 7:30

17:00

Za + rodiče Jaroslava a Marii Náplavovy, prarodiče z obou stran a celou živou rodinu s prosbou o další pomoc

a ochranu Panny Marie

Ne

4. 12.

2. neděle adventní

Kostelany 10:30

9:00

Za + Marii Březinovou a manžela (věnováno od přátel)

Příležitost ke sv. smíření je ve všední dny vždy půl hodiny přede mší sv.

 • Díky všem, kdo přišli pomoci s úklidem listí kolem kostela. Pán Bůh zaplať.
 • Vstupujeme do doby adventní, která nás vyzývá ke ztišení a modlitbě. Věnujme v těchto dnech více času setkání s Pánem v modlitbě. Najděme si čas na mši sv. nejen v neděli, ale také ve všední dny. Jako každý rok také letos budou bývat v době adventní každé úterý a čtvrtek rorátní mše sv. v 6:20 hod., na které zveme především naše děti. Prosíme naše maminky a babičky, aby se zapojily do chystání snídaní pro děti po mši sv. Předem děkujeme za jejich čas a námahu.
 • K lepšímu prožití adventní doby může posloužit adventní kalendář s duchovní myšlenkou na každý den, který si můžete vzít vzadu v kostele.
 • Ve středu 30. 11. po mši sv. budu zapisovat úmysly mší sv. na první pololetí příštího roku.
 • Tento týden je první pátek v měsíci, dopoledne od 8:30 hod. navštívím nemocné, od 16:00 hod. bude nejsvětější svátost vystavena k soukromé adoraci, příležitost ke sv. smíření, v 17:00 hod. mše sv. a svátostné požehnání.
 • Příští neděli po mši sv. bude v kostele mikulášská nadílka pro děti.
 • Během letošního prosince bych rád zahájil přípravu na biřmování. Ti, kteří chtějí přijmout tuto důležitou svátost, ať co nejdříve vyplní a odevzdají přihlášku, kterou najdou vzadu v kostele. Svátost biřmování není určena jen pro mládež, ale také pro dospělé i staršího věku, kteří tuto svátost dosud nepřijali. K přípravě na biřmování se mohou přihlásit ti, kdo byli pokřtěni, přistoupili již ke sv. přijímání a měli nebo budou mít letos, nebo začátkem příštího roku alespoň 13 let. Věk, který stanovila naše biskupská konference pro přijetí sv. biřmování je 14 let.
 • Náš jáhen Pavel vás zve na biblické hodiny, které budou bývat ve středu po mši sv.

Římskokatolická farnost Nedakonice

Za Mlýnama 307

Duchovní správce: P. Josef Rýznar, farář

Kontaktní telefonní číslo: 737 544 834

 

Stránka

 • 1

Zprávy

POŘAD BOHOSLUŽEB v Nedakonicích v týdnu od 20. 11. do 27. 11. 2022


POŘAD BOHOSLUŽEB v Nedakonicích

v týdnu od 20. 11. do 27. 11. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužba

Ne

20. 11.

Slavnost Ježíše Krista Krále

Kostelany 10:30

9:00

Za + Ondřeje Tománka, Štěpánku a Josefa Obdržálkovy, živou a + rodinu Tománkovu, Ottovu a Mitášovu

Po

21. 11.

Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

 

 

Út
22. 11.

Památka sv. Cecilie,

panny a mučednice

17:00

Zádušní za + Drahomíru Marečkovou

St
23. 11.

Památka sv. Klementa,

papeže a mučedníka

16:45

Novéna k Panně Marii

Matce ustavičné pomoci

17:00

Za + rodiče Úlehlovy, snachu Jitřenku a živou rodinu

Čt
24. 11.

Památka sv. Ondřeje Dunc Laca, kněze, a druhů, mučedníků

Kostelany 17:00

19:00-20:00

Adorace Nejsvětější Svátosti oltářní

25. 11.

Památka sv. Kateřiny Alexandrijské,

panny a mučednice

17:00

Za + Antonína Nožičku, dvoje rodiče

a prarodiče, živou a + rodinu

So
26. 11.

 

17:00

Za + manžela, dvoje rodiče,

živou rodinu a duše v očistci

Ne
27. 11.

1. neděle adventní

Kostelany 10:30

10:00

Za živé a + farníky a dobrodince kostela a farnosti

Příležitost ke sv. smíření je ve všední dny vždy půl hodiny přede mší sv.

Každý den ve 20:00 hod. je v kostele modlitba sv. růžence.

 • Anežky věnovaly na potřeby kostela 1.700,- Kč. Pán Bůh zaplať.
 • Příští neděli navštíví naši farnost otec biskup Josef Nuzík a bude s námi slavit pontifikální mši sv., která bude výjimečně až v 10:00 hod. Tak s tím počítejte a přijďte v hojném počtu.
 • Během letošního prosince bych rád zahájil přípravu na biřmování. Ti, kteří chtějí přijmout tuto důležitou svátost, ať co nejdříve vyplní a odevzdají přihlášku, kterou najdou vzadu v kostele. Svátost biřmování není určena jen pro mládež, ale také pro dospělé i staršího věku, kteří tuto svátost dosud nepřijali. K přípravě na biřmování se mohou přihlásit ti, kdo byli pokřtěni, přistoupili již ke sv. přijímání a měli nebo budou mít letos, nebo začátkem příštího roku alespoň 13 let. Věk, který stanovila naše biskupská konference pro přijetí sv. biřmování je 14 let. Někteří kněží se snaží věk biřmovanců zvyšovat s odůvodněním, že pak z toho mají větší rozum a užitek, ale pak se často stává, že se biřmovanci, kteří mají 16-18 let příliš přizpůsobí duchu světa. Já se domnívám, že posilu Ducha sv. potřebují právě v době, kdy jdou na střední školu a začíná se nová etapa jejich života.
 • Děkuji našim obětavým ženám, které se už bez vyzvání zapojili do úklidu listí kolem kostela. Bylo by dobré abychom před návštěvou pana biskupa tento úklid dokončili. Pokud můžete, přijďte v sobotu 26. 11. od 9:00 hod.
 • Blíží se nám advent a tradiční rorátní mše sv. Rád bych obnovil i snídaně pro děti, tak prosím naše maminky a babičky, aby se zapojili. Předem díky.
 • Náš jáhen Pavel vás zve na biblické hodiny, které budou bývat ve středu po mši sv.

Římskokatolická farnost Nedakonice

Za Mlýnama 307

Duchovní správce: P. Josef Rýznar, farář

Kontaktní telefonní číslo: 737 544 834


19. 11. 2022

POŘAD BOHOSLUŽEB v Nedakonicích v týdnu od 13. 11. do 20. 11. 2022


POŘAD BOHOSLUŽEB v Nedakonicích

v týdnu od 13. 11. do 20. 11. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužba

Ne

13. 11.

33. neděle v mezidobí

Kostelany 10:30

9:00

Za živé a + Anežky

Po

14. 11.

 

Kostelany 17:00

 

 

Út
15. 11.

Památka sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele Církve

7:30

Na dobrý úmysl

St
16. 11.
Památka sv. Gertrudy, panny

16:45

Novéna k Panně Marii

Matce ustavičné pomoci

17:00

Zádušní za + Hedviku Kedroňovou

Čt
17. 11.

Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

Kostelany 14:00

19:00-20:00

Adorace Nejsvětější Svátosti oltářní

18. 11.

Památka Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů

Petra a Pavla

17:00

Za + Stanislava Orálka

(věnováno od přátel)

So
19. 11.

 

17:00

Za + rodiče, sourozence

a duše v očistci

Ne
20. 11.

Slavnost Ježíše Krista Krále

Kostelany 10:30

9:00

Za + Ondřeje Tománka, Štěpánku a Josefa Obdržálkovy, živou a + rodinu Tománkovu, Ottovu a Mitášovu

Příležitost ke sv. smíření je ve všední dny vždy půl hodiny přede mší sv.

Každý den ve 20:00 hod. je v kostele modlitba sv. růžence.

 

 • Při sbírce na charitu z minulé neděle bylo věnováno 8.011,- Kč. Z pohřbu bylo na potřeby kostela věnováno 3.000,- Kč. Pán Bůh zaplať.
 • Na první neděli adventní navštíví naši farnost náš otec biskup Josef Nuzík a bude s námi slavit pontifikální mši sv., která bude výjimečně až v 10:00 hod. Tak s tím počítejte a přijďte v hojném počtu.
 • Během letošního prosince bych rád zahájil přípravu na biřmování. Ti, kteří chtějí přijmout tuto důležitou svátost, ať co nejdříve vyplní a odevzdají přihlášku, kterou najdou vzadu v kostele. Svátost biřmování není určena jen pro mládež, ale také pro dospělé i staršího věku, kteří tuto svátost dosud nepřijali. K přípravě na biřmování se mohou přihlásit ti, kdo byli pokřtěni, přistoupili již ke sv. přijímání a měli nebo budou mít letos, nebo začátkem příštího roku alespoň 13 let. Věk, který stanovila naše biskupská konference pro přijetí sv. biřmování je 14 let. Někteří kněží se snaží věk biřmovanců zvyšovat s odůvodněním, že pak z toho mají větší rozum a užitek, ale pak se často stává, že se biřmovanci, kteří mají 16-18 let příliš přizpůsobí duchu světa. Já se domnívám, že posilu Ducha sv. potřebují právě v době, kdy jdou na střední školu a začíná se nová etapa jejich života.

Římskokatolická farnost Nedakonice

Za Mlýnama 307

Duchovní správce: P. Josef Rýznar, farář

Kontaktní telefonní číslo: 737 544 834


12. 11. 2022

POŘAD BOHOSLUŽEB v Nedakonicích v týdnu od 6. 11. do 13. 11. 2022


POŘAD BOHOSLUŽEB v Nedakonicích

v týdnu od 6. 11. do 13. 11. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužba

Ne

6. 11.

32. neděle v mezidobí

Sbírka na charitu

Kostelany 10:30

9:00

Za + Miroslavu Vaďurovou, živou

a + rodinu Tesařovu a Vaďurovu

14:00

Dušičková pobožnost na hřbitově

Po

7. 11.

 

Kostelany 17:00

 

 

Út
8. 11.

 

7:30

Za živé a + příbuzné, přátele

a dobrodince

St
9. 11.

Svátek Posvěcení lateránské baziliky

16:45

Novéna k Panně Marii

Matce ustavičné pomoci

17:00

Za + Josefa Vaďuru, rodiče,

živou a + rodinu

Čt
10. 11.

Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele Církve

Kostelany 17:00

19:00-20:00

Adorace Nejsvětější Svátosti oltářní

11. 11.

Památka sv. Martina Tourského, biskupa

17:00

Za + Marii a Jindřicha Jahůdkovy

So
12. 11.

Památka sv. Josafata,

biskupa a mučedníka

17:00

Za + Václava Marečka,

živou a + rodinu a duše v očistci

Ne
13. 11.

33. neděle v mezidobí

Kostelany 10:30

9:00

Za živé a + Anežky

Příležitost ke sv. smíření je ve všední dny vždy půl hodiny přede mší sv.

Každý den ve 20:00 hod. je v kostele modlitba sv. růžence.

 

 • Z pohřbu bylo na potřeby kostela věnováno 1.000,- Kč.
 • Během letošního prosince bych rád zahájil přípravu na biřmování. Ti, kteří chtějí přijmout tuto důležitou svátost, ať co nejdříve vyplní a odevzdají přihlášku, kterou najdou vzadu v kostele. Svátost biřmování není určena jen pro mládež, ale také pro dospělé i staršího věku, kteří tuto svátost dosud nepřijali. K přípravě na biřmování se mohou přihlásit ti, kdo byli pokřtěni, přistoupili již ke sv. přijímání a měli nebo budou mít letos, nebo začátkem příštího roku alespoň 13 let. Věk, který stanovila naše biskupská konference pro přijetí sv. biřmování je 14 let. Někteří kněží se snaží věk biřmovanců zvyšovat s odůvodněním, že pak z toho mají větší rozum a užitek, ale pak se často stává, že se biřmovanci, kteří mají 16-18 let příliš přizpůsobí duchu světa. Já se domnívám, že posilu Ducha sv. potřebují právě v době, kdy jdou na střední školu a začíná se nová etapa jejich života.

 

Římskokatolická farnost Nedakonice

Za Mlýnama 307

Duchovní správce: P. Josef Rýznar, farář

Kontaktní telefonní číslo: 737 544 834


7. 11. 2022

POŘAD BOHOSLUŽEB v Nedakonicích v týdnu od 23. 10. do 30. 10. 2022


POŘAD BOHOSLUŽEB v Nedakonicích

v týdnu od 23. 10. do 30. 10. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužba

Ne

23. 10.

30. neděle v mezidobí

Sbírka na misie

Kostelany 10:30

9:00

Za + Jožku a Josefa Bilíkovy,

živou a + rodinu

Po

24. 10.

 

 

 

Út
25. 10.

 

 

 

St
26. 10.

 

17:45

Novéna k Panně Marii

Matce ustavičné pomoci

18:00

Za + manžela, dvoje + rodiče,

jejich živé a + děti a duše v očistci

Čt
27. 10.

 

Kostelany 18:00

19:00-20:00

Adorace Nejsvětější Svátosti oltářní

28. 10.

Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

18:00

Za + Josefa Orálka, dvoje rodiče

a živou rodinu

So
29. 10.

 

18:00

Za + Vasila a Zuzanu Soškovy, děti, živou a + rodinu

Ne
30. 10.

31. neděle v mezidobí

Kostelany 10:30

9:00

Za + Antonína Dvouletého, manželku a sestru

Příležitost ke sv. smíření je ve všední dny vždy půl hodiny přede mší sv.

Každý den ve 20:00 hod. je v kostele modlitba sv. růžence.

 

 • Minulou neděli ze mše za zemskou úrodu bylo věnováno na potřeby kostela 13.000,- Kč. Ať Pán odplatí vaši štědrost svým požehnáním.
 • Příští týden bude Slavnost Všech svatých a Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, po celý následující týden pak bude možnost k získání plnomocných odpustků pro duše v očistci (1. 11. odpoledne a 2. 11. při návštěvě kostela a od 1. do 8. 11. při návštěvě hřbitova). Podmínky jsou obvyklé: 1. sv. zpověď, 2. sv. přijímání, 3. modlitba na úmysl Sv. otce, 4. nemít zalíbení v žádném ani v lehkém hříchu.
 • Příležitost ke svátosti smíření v naší farnosti bude v těchto časech:

Pátek  29. 10.         -         od 17.15 do 17.55 hod.

Sobota 30. 10.        -         od 17.15 do 17.55 hod.

Úterý 1. 11.            -         od 16.00 do 16.50 hod.

Středa 2. 11.          -         od 16.00 do 16.50 hod.

 • V sakristii si můžete zakoupit katolické kalendáře na příští rok.

 

Římskokatolická farnost Nedakonice

Za Mlýnama 307

Duchovní správce: P. Josef Rýznar, farář

Kontaktní telefonní číslo: 737 544 834

 


23. 10. 2022

POŘAD BOHOSLUŽEB v Nedakonicích v týdnu od 16. 10. do 23. 10. 2022


POŘAD BOHOSLUŽEB v Nedakonicích

v týdnu od 16. 10. do 23. 10. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužba

Ne

16. 10.

Slavnost Výročí posvěcení kostela (Hody)

Kostelany 10:30

8:30

Za živé a + farníky, za mládež naší farnosti a na poděkování

za zemskou úrodu

Po

17. 10.

Památka sv. Ignáce Antiochijského,

biskupa a učitele Církve

Kostelany 18:00

 

 

Út
18. 10.

Svátek sv. Lukáše, evangelisty

18:00

Za poutníky želivské

St
19. 10.

 

17:45

Novéna k Panně Marii

Matce ustavičné pomoci

18:00

Za + Marii a Vladimíra Pakrovy, rodiče, prarodiče, živou rodinu

a duše v očistci

Čt
20. 10.

 

Kostelany 18:00

19:00-20:00

Adorace Nejsvětější Svátosti oltářní

21. 10.

Památka bl. Karla Rakouského

18:00

Za + Františka Běhávku, dvoje rodiče a živou rodinu

So
22. 10.

Památka sv. Jana Pavla II., papeže

18:00

Za + Marii Motyčkovou, dvoje rodiče

a živou rodinu

Ne
23. 10.

30. neděle v mezidobí

Sbírka na misie

Kostelany 10:30

9:00

Za + Jožku a Josefa Bilíkovy,

živou a + rodinu

Příležitost ke sv. smíření je ve všední dny vždy půl hodiny přede mší sv.

Každý den ve 20:00 hod. je v kostele modlitba sv. růžence.

 

 • Z pohřbu bylo na potřeby kostela věnováno 2.000,- Kč. Společenství živého růžence věnovalo na potřeby kostela 2.000,- Kč. Pán Bůh zaplať.
 • Příští neděle je nedělí, která je v Církvi věnována modlitbám za misie a misionáře. Proto také sbírka příští neděle bude tradičně věnována na tento úmysl.
 • V měsíci říjnu nás Církev vybízí k modlitbě sv. růžence. V kostele se jej modlíme společně před každou mší sv. Modlete se také ve svých rodinách, alespoň desátek sv. růžence společně.
 • V sakristii si můžete zakoupit katolické kalendáře na příští rok.

 

 

Římskokatolická farnost Nedakonice

Za Mlýnama 307

Duchovní správce: P. Josef Rýznar, farář

Kontaktní telefonní číslo: 737 544 834


18. 10. 2022
Zprávy

Stránka

 • 1